flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮБАРСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ЗА 2019 РІК

 

Любарський районний суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності, а саме: цивільні, кримінальні, адміністративні, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом.

За штатним розписом в суді має працювати 3 судді. З 19 січня 2019 року по 13 грудня 2019 здійснював судочинство 1 суддя Гуцал П.І., в зв’язку із закінченням повноважень судді Вальчука В.В.  Одна посада судді вакантна.            

Протягом 2019 року в провадженні суду перебувало 1790 справ та матеріалів, що на 232 менше порівняно з 2018 роком. Надійшло за звітний період 1598  справ та матеріалів (в 2018 році 1880). Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду 242 (в 2018 році 221).

Середня кількість розглянутих справ та матеріалів усіх категорій на одного суддю становила 1548 (в 2018 році 1801).

Середня кількість справ та матеріалів усіх категорій, що припадали на одного судді у 2019 році становить  1790 ( в 2018 році 2022).

Середня тривалість розгляду справ усіх категорій становить 38 днів що на 1 більше ніж у минулому році.

 

 1. Загальні показники надходження справ і матеріалів за видами судочинства та категоріями справ

 

 

Кількість

Вид судочинства

Категорія справ

2018 р.

2019 р.

Кримінальне

 

475

507

 

Справи кримінального провадження

103

51

 

Клопотання,скарги, заяви під час досудового розслідування

343

430

 

Справи в порядку надання міжнародної правової допомоги

1

0

 

Справи в порядку виконання судових рішень

28

26

Адміністративне

 

11

11

 

Позовні заяви

5

0

 

Справи

6

11

Цивільне

 

626

528

 

Заяви про видачу/скасування судового наказу

42

54

 

Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви

3

0

 

Позовні заяви

65

44

 

Справи позовного провадження

434

359

 

Заяви окремого провадження

3

6

 

Справи окремого провадження

39

37

 

Заяви про перегляд заочного рішення

0

2

 

Скарги  на дії або бездіяльність виконавчої служби

0

2

 

Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів

 

40

24

Адміністративні правопорушення

 

768

552

 

Справи про адміністративні правопорушення

758

545

 

Справи в порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення

10

7

Усього

1880

1598

 1. Характеристика середньомісячного надходження справ та матеріалів на одного суддю.

Вид судочинства

За штатним розписом суду

За кількістю фактично працюючих суддів

 

2018 р.

2019 р.

2018 р.

2019 р.

Кримінальне

14,39

15,36

21,59

23,04

Адміністративне

0,33

0,33

0,50

0,50

Цивільне

18,96

16,00

28,45

24,00

Адміністративні правопорушення

23,27

16,72

34,90

25,09

Усього

56,96

54,24

85,45

81,36

 

 1. Кількість справ та матеріалів, які перебували на розгляді в суді.

Вид судочинства

Кількість справ та матеріалів, які перебували на розгляді

 

2018 р.

2019 р.

Кримінальне

521

592

Адміністративне

14

13

Цивільне

709

604

Адміністративні правопорушення

778

581

Усього

2022

1790

 

 1. Кількість розглянутих справ за категоріями.

Вид судочинства

Категорія справ

Кількість

 

 

2018 р.

2019 р.

Кримінальне

 

439

507

 

Справи кримінального провадження

77

45

 

Клопотання,скарги, заяви під час досудового розслідування

335

435

 

Справи в порядку надання міжнародної правової допомоги

1

0

 

Справи в порядку виконання судових рішень

26

27

Адміністративне

 

10

12

 

Позовні заяви

3

0

 

Справи

7

12

Цивільне

 

606

474

 

Заяви про видачу/скасування судового наказу

39

56

 

Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви

3

0

 

Позовні заяви

39

34

 

Справи позовного провадження

447

313

 

Заяви окремого провадження

2

6

 

Справи окремого провадження

36

38

 

Заяви про перегляд заочного рішення

0

2

 

Скарги на дії або бездіяльність виконавчої служби

0

2

 

Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів

40

23

Адміністративні правопорушення

 

746

555

 

Справи про адміністративні правопорушення

735

548

 

Справи в порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення

11

7

Усього

1801

1548

 

 1. Результати розгляду справ

      Розгляд справ кримінального провадження

2018 р.

2019 р.

Постановлено вироків

48

25

Повернуто прокурору

3

0

Закрито провадження

23

15

Направлено для визначення підсудності

2

4

Застосовано примусові заходи медичного характеру

1

1

Всього:

77

45

Розгляд справ адміністративного судочинства

Ухвалено рішень

6

11

Передано в інші суди

1

0

Всього:

7

11

Розгляд справ цивільного судочинства

Ухвалено рішень

387

262

Передано в інші суди

1

0

Закрито провадження у справі

5

5

Залишено без розгляду

54

46

Всього:

447

313

Розгляд справ окремого провадження

Ухвалено рішень

35

38

Закрито провадження у справі

1

0

Залишено без розгляду

0

4

Всього:

36

42

Розгляд справ про адміністративні правопорушення

Накладено адміністративних стягнень

500

357

Застосовано заходи впливу передбачені ст.24-1

16

9

Закрито провадження в тому числі:

175

94

 

 із звільненням  від адміністративної відповідальності при малозначності

59

27

 

із відсутністю події і складу адміністративного правопорушення

45

18

 

Закінченням строків накладення адміністративного стягнення

67

42

Повернуто для належного оформлення

44

88

             
 1. Кількість засуджених, вироки стосовно яких набрали законної сили – 2018 р. – 41, 2019 р.-25

 

 1. Склад засуджених, їх розподіл за видами та мірами покарання.

 

Кількість

осіб

Вид та міра покарання

Кількість

 осіб

Вид та міра покарання

 

2018 р.

2019 р.

Позбавлення волі

8

від 3 років до 4 років 8 місяців

1

2 рік 6 місяців

Позбавлення волі з іспитовим строком

24

від 1 року позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік

до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки

4

від 1 року позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік

до 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 роки

Обмеження волі

1

2 роки

1

1 рік

Обмеження волі з іспитовим строком

6

від 1 року обмеження волі з іспитовим строком 1 рік

до 3 років обмеження волі з іспитовим строком 1 рік 6 місяців

1

2 роки обмеження волі з іспитовим строком 1 рік

Арешт

0

0

1

6 місяців

Громадські роботи

3

від 80 годин до 90 годин

6

від 120 годин до 240 годин

Штраф

14

Від 35 неоподатковуваних мінімумів (595 грн.) до 1500 неоподатковуваних мінімумів (25500 грн.)

11

Від 50 неоподатковуваних мінімумів (850 грн.) до 300 неоподатковуваних мінімумів (5100 грн.)

Всього

56

 

25

 

 

 1. Кількість справ, що розглянуті понад строки встановлені законодавством.

 

2018 р.

2019 р.

Цивільні

79

43

Про адміністративні правопорушення

69

169

Всього

159

212

 

9.Кількість справ, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, у т.ч. провадження в яких зупинено.

 

2018 р.

2019 р.

Кримінальні

82

85

Цивільні

103

130

Адміністративні

4

1

Про адміністративні

правопорушення

32

26

Всього

221

242

       

 

 1. Причини та строки відкладення розгляду справ.

Найпоширенішою причиною відкладення розгляду справ являється невручення судових повісток та неявка учасників судового процесу на розгляд справи.

 

 1. Кількість заяв про перегляд судових рішень за ново виявленими обставинами , які перебували на розгляді в суді, результати їх розгляду.

Протягом 2010 року заяви про перегляд судових рішень за ново виявленими обставинами не розглядалися.

 

 1. Кількість клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень, які перебували на розгляді в суді, результати їх розгляду.

Вид судочинства

Перебувало в провадженні

Розглянуто

Залишок

на кінець звітного періоду

Всього

Задоволено

Відмовлено

 

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Справи в порядку виконання судових рішень по кримінальних справах

28

28

26

27

22

23

3

4

2

1

Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів

40

24

40

23

21

7

19

16

0

1

 

 1. Зміна динаміки показників судової статистики відбулася в зв’язку з неявкою сторін та осіб які їх представляють на розгляд справи, невиконання приводів, крім того на протязі року справи розглядалися (фактично) одним суддею.

 

 

Консультант  суду:                                                     В.М. Ліснича