flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ІНСТРУКЦІЯ про заходи пожежної безпеки

  

 

 

УКРАЇНА

ЛЮБАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

25  березня  2014  р.                                                                                  № 8

Про затвердження  Інструкції про заходи

пожежної безпеки в Любарському

 районному суді Житомирської області

          

     Відповідно  до ст. ст. 2, 4, п.1 ст.5 Закону України «Про пожежну безпеку», Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МНС України від 19.10.2004 року  №126

Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Інструкцію про заходи пожежної безпеки в Любарському районному суді Житомирської області (додається).

    2. Відповідальному за пожежну безпеку в суді Лесику С.В. ознайомити з текстом цього наказу всіх працівників апарату суду, забезпечити неухильне виконання та організувати вивчення Інструкції про заходи пожежної безпеки працівниками апарату суду та суддями.

   3. Головному спеціалісту з інформаційних технологій Туруку  В.В.  розмістити текст  Інструкції про заходи пожежної безпеки в Любарському районному суді Житомирської області на офіційному web-сайті.

 

                 Голова       

    Любарського районного суду                                                 І.І. Замега

  

       ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ голови суду

 25.03.2014 р. № 8                

ІНСТРУКЦІЯ

про заходи пожежної безпеки в Любарському районному суді Житомирської  області

 

       Ця інструкція поширюється на службове приміщення Любарського районного суду Житомирської області і встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної  безпеки в них.

       Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання всіма суддями,  працівниками апарату   Любарського  районного суду Житомирської  області (далі-працівники).

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Відповідальність за дотримання працівниками суду вимог пожежної безпеки, передбачених цією Інструкцією, покладається на відповідального за пожежну безпеку.

   1.2. Своєчасне забезпечення необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння за нормами, визначеними додатком N 3 до Правил пожежної безпеки в Україні, їх утримання у справному стані покладається на судового розпорядника.

     1.3. Постійний контроль наявності, стану утримання та використання тільки за призначенням засобів протипожежного захисту  здійснює судовий розпорядник Любарського районного суду Житомирської області. Він зобов'язаний негайно повідомити керівника апарату суду та голову суду про виявлені недоліки. Співробітники, прийняті на роботу в Любарський  районний суд Житомирської області, повинні пройти вступний та первинний інструктажі щодо дотримання заходів пожежної безпеки на території, в адміністративному приміщенні і на робочих місцях. 

        Повторний інструктаж проводиться один раз на рік, про що відмічається у Журналі реєстрації інструктажів з пожежної безпеки.

   1.4. Кожен працівник у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки, що загрожують виникненню пожежі, ознак горіння, задимлення зобов'язаний вжити негайних заходів щодо їх усунення, повідомити про це пожежну охорону, відповідального за пожежну безпеку суду та керівника апарату суду, за телефоном 101.

   Паління в приміщенні Любарського районного суду Житомирської області категорично забороняється. 

 

2. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДО ТЕРИТОРІЇ, БУДІВЕЛЬ, ПРИМІЩЕНЬ, СПОРУД

 

   2.1. Утримання будівель, приміщень та споруд    

   2.1.1. Усе приміщення суду повинно своєчасно очищатися від горючого сміття, побутових та виробничих відходів і постійно утримуватися в чистоті. 

   2.1.2. Пошкодження вогнезахисних покриттів (штукатурки, фарб, обмазок тощо) будівельних конструкцій, горючих оздоблювальних матеріалів, перегородок та опор повинні негайно усуватись. 

   2.1.3. Забороняється прибирати приміщення, із застосуванням бензину, газу та інших ЛЗР та ГР, а також відігрівати замерзлі труби паяльними лампами та іншими засобами із застосуванням відкритого вогню.

   2.1.4. Евакуаційні шляхи і виходи з будівлі повинні утримуватися вільними, нічим не захаращуватися і в разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації людей, які перебувають у приміщенні. 

   2.1.5. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з приміщення.  

  2.1.6. На видних місцях коридорів приміщень повинні бути схеми шляхів евакуації людей під час пожежі. 

 

2.2. Основні вимоги пожежної безпеки до утримання робочих кабінетів

   2.2.1. Робочі кабінети необхідно утримувати в чистоті, не заставляти зайвими меблями, предметами та матеріалами. 

   2.2.2. В робочих кабінетах та інших службових приміщеннях категорично забороняється користуватися побутовими електроприладами (прасками, самоварами, чайниками, кип'ятильниками та іншим), легкозаймистими та горючими рідинами. 

   У разі виявлення несправних (пошкоджених) штепсельних з'єднань, вимикачів, розеток їх подальше використання не допускається. 

   2.2.3. Після закінчення робочого дня або відлучення з кабінету необхідно зачинити сейфи, шафи, вікна (кватирки), вимкнути з електромережі всі електроприлади (комп'ютери, кондиціонери, вентилятори, настільні лампи та інше), електроосвітлення.

  2.2.4. Не дозволяється залишати без нагляду ввімкнену в мережу електронну апаратуру.

   Після закінчення роботи на персональних комп'ютерах та іншій електронно-обчислювальній техніці вони повинні відключатися від мережі. 

   2.2.5. Не рідше одного разу на квартал необхідно очищати від пилу агрегати, вузли та кабельні канали. 

       Для промивання деталей необхідно застосувати негорючі миючі препарати.

   

2.3. Утримання електрогосподарства

    2.3.1. Силове і освітлювальне електроустаткування, електропроводка та інші споживачі електроенергії повинні виконуватись і експлуатуватись у відповідності до Правил устрою електроустановок (ПУЕ) і Правил технічної експлуатації електроустановок (ПТЕЕ). 

    Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електрообладнання, вимірювальні прилади, запобіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пускові апарати і пристрої повинні монтуватись на негорючій основі. 

   2.3.2. Розподільні електрощити, електродвигуни і пускорегулюючі апарати повинні періодично оглядатись і очищатись віл пилу. Приєднання нових споживачів електроенергії (електродвигунів та іншого електрообладнання) повинно проводитись з відома особи, відповідальної за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсовані електроапарати та прилади, котрі можуть викликати коротке замикання, повинні терміново бути відремонтовані або замінені на інші. 

    2.3.3. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки. Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок забороняється. 

   2.3.4. Настільні лампи, вентилятори, телевізори, холодильники та інші електроприлади повинні вмикатися в мережу тільки через справні штепсельні розетки та електрошнури. 

   Експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється.

    2.3.5. Заміри опору ізоляції в силових і освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше одного разу на рік. 

   

 

2.4. Вимоги до опалення.

    2.4.1. Обігрівання приміщень повинно здійснюватися тільки приладами центрального опалення. 

3. Порядок дій у разі пожежі

    3.1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний працівник зобов'язаний: 

- негайно повідомити про це за телефоном 101 пожежну охорону. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на місці пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище; 

- вжити (при необхідності) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей; 

- повідомити відповідального за пожежну безпеку суду або керівника апарату суду;

- у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо); 

- негайно вимкнути споживачі електроенергії та залишити робоче місце шляхами, вказаними на схемах евакуації. 

   3.2. Керівник апарату суду зобов'язаний: 

- перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення), довести подію до відома голови  Любарського районного суду; 

- у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), згідно з розробленими і вивішеними на видних місцях планами (схемами) евакуації людей на випадок пожежі, використовуючи для цього наявні сили й засоби; 

- видалити за межі небезпечної зони всіх працюючих, не пов'язаних з ліквідацією пожежі;

- припинити роботи в будівлі, крім робіт, пов'язаних із заходами по ліквідації пожежі; 

- здійснити в разі необхідності відключення електроенергії; 

- організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі; 

- одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей; 

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

    3.3. Після прибуття пожежного підрозділу керівник апарату суду зобов'язаний брати участь у консультуванні керівника гасіння про конструктивні і технологічні особливості об'єкта, де виникла пожежа, прилеглих будівель та пристроїв, організувати залучення до вжиття необхідних заходів сил та засобів об'єкта. 

 

 

       Керівник апарату Любарського

 

              районного суду                                                                            О.Ф. Іванова