flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮБАРСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮБАРСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ

 

 

1.Стан обліково - статистичної роботи в суді.

 

Діловодство в суді здійснювалося на підставі Інструкції з діловодства у місцевих судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173.

В суді є одна  вакансія судді та помічника судді.  

Робота суду планується по півріччях, плани навчання працівників - на рік  затверджуються головою суду.

Протягом І півріччя 2017 року з метою підвищення професійного рівня працівників апарату суду щомісяця проводилось навчання.

В суді згідно з планом роботи протягом І півріччя 2017 року зроблено 4 узагальнення судової практики.

Здійснено перевірку роботи своєчасності списання, знищення архівних справ та інших документів, перевірку консультанта суду щодо ведення контрольних кодексів.

Постійно тримаються на контролі роз'яснення та пропозиції ТУ ДСА в Житомирській області щодо належного та правильного оформлення піврічних та річних звітів по кожній формі, своєчасно готується та надається необхідна інформація.

 

2.Підсумки роботи суду за І півріччя 2017 року.

 

 

  1. Кримінальні провадження.

 

Протягом І півріччя 2017 року на розгляді Любарського районного суду перебувало 87  кримінальних проваджень, що на 19 проваджень більше порівняно з І півріччям 2016 року. На кінець звітного періоду розглянуто 39 проваджень, 48 - залишилося нерозглянутими.                                                                                                                                                      

Суддями не порушувались строки призначення кримінальних проваджень до підготовчого судового засідання.

Кримінальні

провадження

І півріччя 2016 р.

І півріччя

2017 р.

різниця

перебувало на розгляді

68

87

більше 19

розглянуто

49

39

менше 10

із постановленням вироку

20

27

більше 7

із затвердженням угоди

6

6

рівно

закрито проваджень і звільнено осіб від відповідальності

25

11

менше 14

направлено до апеляційного суду Житомирської області для визначення підсудності

3

1

менше 2

повернуто прокурору

1

0

менше 1

 

 

  Протягом І півріччя 2017 року в апеляційну інстанцію направлено 7 кримінальних проваджень, із них:

 

Протягом І півріччя 2017 року в проваджені суду перебувало 17 справ в порядку виконання судових рішень кримінального судочинства, що на 7 менше ніж в минулому році, які  розглянуті на кінець звітного періоду; 69 справ за клопотаннями слідчого чи прокурора, що на 6 менше ніж в минулому році; 10 справ за скаргами на рішення дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, що на 1 менше; 2 справи за заявою про відвід судді; 2 справи в порядку надання міжнародної правової допомоги, на 1 менше, які розглянуті на кінець звітного періоду.

 

ІІ. Справи цивільного судочинства

 

Протягом І півріччя 2017 року в провадженні Любарського районного суду перебувало 290 справ та матеріалів цивільного судочинства, із них: 243 позовних заяв, 19 – заяв окремого провадження, 23 заяви у порядку виконання судових рішень у цивільних справах, 2 заяви про перегляд заочного рішення, 3 скарги на дії або бездіяльність  державного виконавця.

 

 Розгляд справ позовного провадження

 

Справи позовного провадження

І півріччя

2016 р.

І півріччя 2017 р.

різниця

перебувало на розгляді

201

214

більше 13

розглянуто

187

173

менше 14

із ухваленням рішення

162

155

менше 7

задоволення позову

158

151

менше 7

із заочних рішень

28

35

менше 7

із залишенням без розгляду

20

15

менше 5

із закриттям провадження

4

2

менше 2

передано до іншого суду

1

1

рівно

не розглянуті на кінець звітного періоду

23

63

більше 40

 

Розгляд справ окремого провадження

 

Справи окремого провадження

І півріччя

2016 р.

І півріччя

2017 р.

різниця

перебувало на розгляді

18

18

рівно

розглянуто

16

17

більше 1

із ухваленням рішення

16

16

рівно

із задоволенням заяви

16

16

рівно

із залишенням без розгляду

0

1

більше 1

не розглянуті на кінець звітного періоду

2

1

менше 1

 

 

 

 

 

Розгляд судових наказів

 

Про  видачу судового наказу

І півріччя 2016 р.

І півріччя 2017 р.

різниця

надійшло

1

0

менше 1

видано судових наказів

1

0

менше 1

 

 

Розгляд подань у порядку виконання судових рішень у цивільних справах

 

 Подання у порядку виконання судових рішень у цивільних справах

І півріччя

2016 р.

І півріччя 2017 р.

різниця

перебувало на розгляді

15

23

більше 8

розглянуто

14

23

більше 9

відмовлено у відкритті провадження

12

17

більше 5

задоволено

2

6

більше 4

не розглянуто

1

0

менше 1

   

Протягом І півріччя 2017 року  в апеляційний суд Житомирської області направлено 12 справ цивільного судочинства з яких:

- залишені без змін – 3 рішення, 1 ухвала;

- скасовані – 4 рішення, 1 ухвала;

- змінено -1 рішення;

-  повернуто – 1;

- залишилося нерозглянутими -1;

 

III. Справи адміністративного судочинства.

 

 

Справи та матеріали адміністративного судочинства

І півріччя

2016 р.

І півріччя

2017 р.

різниця

перебувало на розгляді

7

20

більше 13

розглянуто

7

18

більше 11

із прийняттям постанови

7

12

більше 5

із задоволенням позову

6

1

менше 5

залишено без розгляду

0

6

більше 6

 

Протягом І півріччя 2017 року в апеляційний адміністративний суд Житомирської області направлено 4 справи, з яких:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Справи   про адміністративні правопорушення.

 

Справи про адміністративні правопорушення

І півріччя

2016 р.

І півріччя

2017 р.

різниця

перебувало на розгляді

226

289

більше 63

повернуто в т.ч. для належного оформлення

4

8

більше 4

розглянуто

217

272

більше 55

накладено адміністративних стягнень

196

228

більше 32

застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 КУпАП

4

5

більше 1

закрито

17

39

більше 22

звільнено від адміністративної відповідальності при малозначності      правопорушення 

12

23

більше 11

Відсутність події і складу адміністративного правопорушення

2

2

рівно

Передано справу органу досудового слідства

1

0

менше 1

Закінчено строків накладення адміністративного стягнення

2

14

більше 12

 

Протягом І півріччя 2017 року апеляційний суд Житомирської області було направлено 5 справ про адміністративні правопорушення з яких:

 

Проведений аналіз свідчить, що за І півріччя 2017 року, порівняно з І півріччям 2016 року, кількість справ і матеріалів, що надійшли до Любарського районного суду, суттєво збільшилася по справах про адміністративні правопорушення.

Протягом І півріччя 2017 року до  суду надходило 1 звернення громадян, яке розглянуто.

 

 

 

Консультант  суду:                                                     В.М. Ліснича