flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮБАРСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ

 ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮБАРСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ

 

1.Стан обліково - статистичної роботи в суді.

 

Діловодство в суді здійснювалося на підставі Інструкції з діловодства у місцевих судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173.

В суді працює суддя, який має право на відставку. Є одна  вакансія судді, дві вакансії помічника судді.  

Робота суду планується по півріччях, плани навчання працівників - на рік  затверджуються головою суду.

Протягом І півріччя 2016 року з метою підвищення професійного рівня працівників апарату суду щомісяця проводилось навчання.

В суді згідно з планом роботи протягом І півріччя 2016 року зроблено 5 узагальнень судової практики.

Здійснено перевірку роботи своєчасності списання, знищення архівних справ та інших документів, перевірку консультанта суду щодо ведення контрольних кодексів.

Постійно тримаються на контролі роз'яснення та пропозиції ТУ ДСА в Житомирській області щодо належного та правильного оформлення піврічних та річних звітів по кожній формі, своєчасно готується та надається необхідна інформація.

 

2.Підсумки роботи суду за І півріччя 2016 року.

 

I. Кримінальні провадження.

 

Протягом І півріччя 2016 року на розгляді Любарського районного суду перебувало 68  кримінальних проваджень, що на 2 провадження більше порівняно з І півріччям 2015 року. На кінець звітного періоду розглянуто 49 проваджень, 19 - залишилося нерозглянутими.                                                                                                                                                       

Суддями не порушувались строки призначення кримінальних проваджень до підготовчого судового засідання.

Кримінальні

провадження

І півріччя

2015 р.

І півріччя

2016 р.

різниця

перебувало на розгляді

66

68

на 2 більше

розглянуто

55

49

на 6 менше

із постановленням вироку

28

20

на 8 менше

із затвердженням угоди

13

6

на 7 менше

Закрито проваджень і звільнено осіб від відповідальності

22

25

на 3 більше

направлено до апеляційного суду Житомирської області для визначення підсудності

3

3

рівно

Повернуто прокурору

2

1

на 1 менше

  Протягом І півріччя 2016 року в апеляційну інстанцію направлено 9 кримінальних проваджень, із них:

-         залишені без змін – 3 вироки;

-         скасовані – 2 вироки, 1 ухвала;

-         змінені – 3 вироки.

  

Протягом І півріччя 2016 року в проваджені суду перебувало 24 справи в порядку виконання судових рішень кримінального судочинства, що на 4 більше ніж в І півріччі минулого року, 1 не розглянута на кінець звітного періоду; 63 справи за клопотаннями слідчого чи прокурора, що на 16 менше; 9 справ за скаргами на рішення дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, що на 2 менше; 1 справа за заявою про відвід судді; 1 справа в порядку надання міжнародної правової допомоги, які розглянуті на кінець звітного періоду.

 

ІІ. Справи цивільного судочинства

 

Протягом І півріччя 2016 року в провадженні Любарського районного суду перебувало 281 справа цивільного судочинства, із них 248 позовних заяв, 17 – заяв окремого провадження, 15 заяв у порядку виконання судових рішень у цивільних справах, 1 заява про видачу судового наказу.

 

 Розгляд справ позовного провадження

 

Справи позовного провадження

І півріччя

2015 р.

І півріччя 2016 р.

різниця

надійшло

199

201

на 2 більше

розглянуто

190

187

на 3 менше

із ухваленням рішення

166

162

на 4 менше

задоволення позову

161

158

на 3 менше

із заочних рішень

24

28

на 4 більше

із залишенням без розгляду

11

20

на 9 більше

із закриттям провадження

7

4

на 3 менше

передано до іншого суду

6

1

на 5 менше

не розглянуті на кінець звітного періоду

12

23

на 11 більше

  

Розгляд справ окремого провадження

 

Справи окремого провадження

І півріччя

2015 р.

І півріччя

2016 р.

різниця

надійшло 

28

18

на 10 менше

розглянуто

28

16

на 12 менше

із ухваленням рішення

26

16

на 10 менше

із задоволенням заяви

26

16

на 10 менше

із залишенням без розгляду

1

0

на 1 менше

із закриттям провадження

1

0

на 1 менше

не розглянуті на кінець звітного періоду

0

2

на 2 більше

 

  

Розгляд судових наказів

 

Про  видачу судового наказу

І півріччя 2015 р.

І півріччя 2016 р.

різниця

надійшло

3

1

на 2 менше

видано судових наказів

3

1

на 2 менше

 

 

Розгляд подань у порядку виконання судових рішень у цивільних справах

 

 Подання у порядку виконання судових рішень у цивільних справах

І півріччя

2015 р.

І півріччя 2016 р.

різниця

надійшло

14

15

на 1 більше

розглянуто

14

14

рівно

відмовлено у відкритті провадження

3

12

на 9 більше

задоволено

10

2

на 8 менше

не розглянуто

0

1

на 1 більше

   

Протягом І півріччя 2016 року  в апеляційному суді Житомирської області перебувало 12 цивільних справ з яких:

- залишені без змін – 4 рішення;

- скасовані – 5 ухвал, 1 рішення;

- змінені – 1 рішення;

- повернуто – 1

 

 

III. Справи адміністративного судочинства.

 

 

Справи адміністративного судочинства

І півріччя

2015 р.

І півріччя

2016 р.

різниця

надійшло

8

7

на 1 менше

розглянуто

8

7

на 1 менше

із прийняттям постанови

8

7

на 1 менше

із задоволенням позову

6

6

рівно

залишено без розгляду

5

0

на 5 менше

 

При попередньому розгляді адміністративних справ суддями не порушувались строки попереднього розгляду.

 

Протягом І півріччя 2016 року в апеляційному адміністративному суді Житомирської області справи адміністративного судочинства не перебували.

 

V. Справи   про адміністративні правопорушення.

 

Справи про адміністративні правопорушення

І півріччя

2015 р.

І півріччя

2016 р.

різниця

надійшло

289

226

на 63 менше

повернуто в т.ч. для належного оформлення

5

4

на 1 менше

розглянуто

281

217

на 64 менше

накладено адміністративних стягнень

256

196

на 60 менше

застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 КУпАП

7

4

на 3 менше

закрито

18

17

на 1 менше

звільнено від адміністративної відповідальності при малозначності      правопорушення 

10

12

на 2 більше

Відсутність події і складу адміністративного правопорушення

3

2

на 1 менше

Передано справу органу досудового слідства

0

1

на 1 більше

Закінчено строків накладення адміністративного стягнення

4

2

на 2 менше

Передано матеріали на розгляд громадської організації або трудового колективу

1

0

на 1 менше

 

Протягом І півріччя 2016 року апеляційному суді перебувало 4 справи про адміністративні правопорушення:

-         повернуто -1;

-         без змін –1;

-         не розглянуто на кінець звітного періоду -2

 

Проведений аналіз свідчить, що за І півріччя 2016 року, порівняно з І півріччям 2015 року, кількість справ і матеріалів, що надійшли до Любарського районного суду, суттєво зменшилася по справах про адміністративні правопорушення.

Протягом І півріччя 2016 року до  суду не надходили звернення громадян.