flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Повідомлення щодо сплати судового збору

 Інформаційне повідомлення щодо заповнення форми розрахункових документів на переказ у разі сплати судового збору

 

Обов’язковими для заповнення платниками є такі реквізити:

-                              Дата документа;

-                              Отримувач коштів (Назва Управління ДКСУ);

-                              Код отримувача (код за ЄДРПОУ - Код управління ДКСУ);

-                              Банк отримувача (Назва розрахункового підрозділу ДКСУ);

-                              Код банку отримувача (МФО);

-                              Рахунок отримувача (рахунок розпорядника коштів - банку);

-                              Назва платника (для юридичної особи), ШБ та адреса (для фізичної особи);

-                              Призначення платежу.

При сплаті судового збору поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:

службовий код (знак):                        (зірочка);

розділовий знак:(крапка з комою);

-                                                                                     код ознаки судового збору: "101";

-                              розділовий знак:                     (крапка   з комою);

-                              код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр), або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті;

-                              розділовий знак: "і” (крапка з комою);

роз'яснювальна інформація про призначення платежу у формі:

"Судовий збір, за позовом__________________ (ШБ чи назва установи, організації

позивача), ______________ (назва суду, де розглядається справа)". Використання

символу11;" не допускається.

 

Приклад заповнення:

 

*; 101;1234567890;Судовий збір, за позовом Петров П.И, Барський районний суд Вінницької області